top of page

Otelimiz sürdürülebilirlik konusunda Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı yükümlülüklerini yerine getirmeyi ve sürdürülebilirlik performansını artırmak için sürdürülebilir yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder. "Yönetim sistemimiz sektörün durumu, çevresel, sosyal, teknolojik, ekonomik ve kültürel riskler, mevzuattan kaynaklanan değişiklik ve güncellemeler nedeniyle sürekli gözden geçirilmekte, gerektiğinde sistem ve politikalar güncellenmektedir."

 

Tesisimizde yürüttüğümüz sürdürülebilirlik faaliyetlerine verdiğiniz destek için teşekkür ederiz.

2023 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

Tarım ve Orman Bakanlığı Avcılık Turizmi Doğa Koruma ve Milli Parklar Avcılık Turizmi Bilgi Sistemi

İSTANBUL ULAŞIM HARİTALARI

Türkiye'de Kültürel Mirasa Tabi Yerlerde Davranış Kuralları

bottom of page